Rozwój mowy u dziecka trzyletniego

Opóźniony rozwój mowy jest klasyfikowany na kilka sposobów. Jeden z najczęściej stosowanych podziałów wyróżnia:

 • Samoistny Opóźniony Rozwój Mowy– czyli krótko mówiąc ten, który występuje u dzieci zdrowych, u których inne aspekty rozwoju są w normie. Dziecko rozwija się prawidłowo pod względem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym a jedynym odstępstwem od normy jest właśnie opóźnienie mowy. Uznaje się, że taka „dysproporcja” jest spowodowana późniejszym dojrzewaniem włókien nerwowych. Dalej dzielimy go na:
 • Proste opóźnienie rozwoju mowy to zaburzenie polega na opóźnieniu rozwoju mowy względem rówieśników, ale opóźnienie to wyrównuje się samo, około 3 roku życia.
 • Specyficzne zaburzenie językowe (SLI). To zaburzenie nie jest spowodowane konkretnymi, znanymi i dającymi się określić przyczynami. Polega na trudnościach w przyswajaniu języka, które jednak nie wyrównują się względem rówieśników tak, jak w prostym opóźnieniu rozwoju mowy.
 • Niesamoistny Opóźniony Rozwój Mowy– czyli ten, który występuje u dzieci z innymi zaburzeniami, można powiedzieć u dzieci chorych. W tym przypadku dziecko nie mówi ponieważ wystąpił u niego konkretnymi czynnik uniemożliwiający rozwój mowy (uszkodzenie słuchu, choroby neurologiczne, upośledzenie umysłowe, uszkodzenia narządów mowy). Ale może on być też wywoływany przez nieodpowiednią stymulację środowiska.

Trzyletnie dziecko powinno posługiwać się zdaniami, które nie muszą być co prawda tworzone idealnie, ale powinny być już kilkuwyrazowe. Trzylatek powinien mówić wszystkie samogłoski, głoski tak zwanego szeregu ciszącego (ś, ź, ć, dź) oraz głoski: b, p, m, n, t, d, n, f, w, g, k, h. Może także zaczynać mówić, ale nie musi (zazwyczaj prawidłowo wymawiają je dzieci 4 letnie) głoski s, z, c, dz.

Jeśli Twoje dziecko w wieku trzech lat:

 • Nie mówi lub mowa jest niezrozumiała
 • Nie buduje zdań, nie zadaje pytań, nie odpowiada
 • Nie rozumie poleceń
 • Nie nawiązuje kontaktu wzrokowego lub ma problem z utrzymaniem go
 • Nie potrafi wskazać części ciała
 • Nie potrafi bawić się w zabawy tematyczne
 • Nie potrafi bawić się „na niby”
 • Mówi tylko w domu, milczy w pozostałych miejscach lub w niektórych wybranych miejscach
 • Ogranicza się do jedzenia tylko kilku produktów
 • Śpi z otwartą buzią
 • Chrapie w nocy

Nie powinieneś lekceważyć tych symptomów, jeśli zauważysz kilka z nich u swojego dziecka skonsultuj się ze specjalistą.

W naszym Przedszkolu – MY ENGLISH NURSERY SCHOOL, w porozumieniu z Rodzicami przeprowadzamy diagnozy logopedyczne naszych podopiecznych i jeżeli Dziecko wymaga terapii wdrażamy indywidualne zajęcia logopedyczne. Nieraz po kilku spotkaniach ze specjalistą udaje się skorygować błędną wymowę. Istotne jest, aby wszelkie wady wymowy korygować we wczesnym wieku dziecka, ponieważ będą one rzutowały na jego całościowy rozwój intelektualno-emocjonalny.

 

neurologopeda Wioletta Dudek

Leave a Comment