CZYM JEST TERAPIA PEDAGOGICZNA?

W związku ze zmianami wprowadzonymi w Prawie Oświatowym od września bieżącego roku w przedszkolach pojawili się nowi specjaliści, którzy czuwają nad harmonijnym rozwojem dzieci. W naszym przedszkolu jeden ze specjalistów zajmuje się prowadzeniem zajęć grupowych i indywidualnych w formie terapii pedagogicznej. Czym ona jest? Terapia pedagogiczna to szczególny rodzaj pomocy dzieciom, mający na celu z jednej strony wzmocnienie i doskonalenie zdolności (fizycznych, poznawczych, społecznych, emocjonalnych), które rozwijają się prawidłowo, z drugiej zaś korygowanie tych, które rozwijają się słabiej. Poprzez odpowiednio dobrane zabawy, ćwiczenia, dzieci szybciej pokonują trudności, jakie pojawiły się na wczesnym etapie ich rozwoju. W ten sposób możemy zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności z nauką w przyszłości. Podczas zajęć terapii pedagogicznej szczególną uwagę poświęcamy na usprawnianie u dziecka jego percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej, pamięci wzrokowej i słuchowej, sprawności ruchowej zarówno w obrębie motoryki małej – sprawność ręki, jak i motoryki dużej, dotyczącej całego ciała, usprawniania grafomotorycznego, ćwiczenia koncentracji uwagi i orientacji w przestrzeni. Nasze Dzieci uwielbiają te zajęcia.

Maria Kozub, terapeuta pedagogiczny