Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole MY ENGLISH NURSERY SCHOOL to wyjątkowe Przedszkole, w którym dbamy o to, by Dzieci rozwijały się wszechstronnie czując się akceptowane i doceniane. Dzięki kameralnym warunkom, nasza grupa przedszkolna HAPPY SUNFLOWERS liczy maksymalnie 19 dzieci, jesteśmy w stanie zapewnić bardzo indywidualne podejście i wsparcie dla każdego naszego Podopiecznego. Mieszany, pod względem wieku (2,5-6 lat) charakter grupy stwarza możliwość kształtowania w naturalny sposób tak bardzo pożądanych umiejętności społecznych jak: otwartość, chęć niesienia pomocy, cierpliwość, akceptację swoich ograniczeń i niedoskonałości innych.

W naszej pracy edukacyjno-wychowawczej stosujemy elementy pedagogiki Marii Montessori, traktując je jako pożyteczne narzędzie do wspomagania zarówno naturalnego rozwoju intelektualnego dziecka, jak również przygotowania go do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. U naszych Wychowanków pragniemy wykształcić takie cechy, które pozwolą na osiąganie przez nich teraz i w przyszłości jak najlepszych wyników w pracy nad swoim potencjałem intelektualnym i społecznym, takich jak: uczciwość (wobec siebie i innych), poczucie szczęścia, odpowiedzialność (za siebie i innych), samodyscyplina, mądrość (rozumiana jako chęć samodoskonalenia się), odwaga, szacunek (do siebie i innych), szukanie autorytetów.

Cele nasze realizowane są poprzez spokojną, zrównoważoną pracę w spokojnym, uporządkowanym otoczeniu, poprzez wzajemną życzliwość i zrozumienie. Zajęcia organizowane są i prowadzone w sposób najbardziej zbliżony do naturalnych metod wychowawczych w wieloosobowej rodzinie, wśród rówieśników oraz dzieci starszych i młodszych w ten sposób poprzez uczenie wzajemnej pomocy i otwartości na innych, zapewniamy szanse wszechstronnego rozwoju każdego dziecka i osiągamy najlepsze przygotowanie dzieci do późniejszego życia w trudnych warunkach dzisiejszego społeczeństwa. Stawiamy na rozwój samodzielności u dziecka oraz wiary we własne siły, na rozwój indywidualnych zdolności oraz umiejętności współpracy oraz przestrzegania pewnych reguł. Zasadą naszą jest wszechstronne poznanie dziecka oraz jego potrzeb i znalezienie właściwych metod pracy z nim, dlatego też oczekujemy bliskiej współpracy z Rodzicami.

W nasz rytm dnia wpisane są różnorodne zajęcia, które przebiegają w dużej części w języku angielskim:

– kółko teatralne,
– zajęcia rytmiczno – taneczne,
– zajęcia logopedyczne,
– edukacja religijna,
– gimnastyka,
– blok zajęć edukacyjnych, gdzie podstawa programowa realizowana jest w języku polskim i w języku angielskim, prowadzony w podgrupach wiekowych,

Język angielski obecny jest również podczas czynności porządkowych oraz zabawy swobodnej. Wszystko to sprawia, że Dzieci w sposób naturalny i efektywny przyswajają drugi język.

Staramy się, by nasze Przedszkolaki nabierały pewności siebie, poczucia własnej wartości, ale też otwartości na otaczający świat, by z wysoko podniesioną głową potrafiły wkroczyć na kolejny szczebel rozwoju i edukacji, bo nasze motto to: „We want to make you ready for tomorrow …”