Ruch w rozwoju dziecka

Mówi się, że „ruch to inwestycja, która procentuje przez całe życie” i jest w tym powiedzeniu wiele prawdy. Szczególnie okres przedszkolny jest bardzo ważnym etapem w rozwoju ruchowym Dziecka. W tym czasie Dziecko nabywa wiele umiejętności, które na późniejszych etapach życia jedynie doskonali. Dzięki podnoszeniu ogólnej sprawności Dziecko buduje wiarę we własne siły, stara się niwelować swoje ograniczenia, co ma istotne znaczenie dla ustalania pozycji dziecka w grupie rówieśniczej oraz budowania poczucia własnej wartości. Ponadto aktywność fizyczna:

  • pobudza dojrzewanie układu nerwowego, usprawnia koncentrację i pamięć
  • wzmacnia układ mięśniowy, prawidłową postawę ciała, rozwija motorykę, zdolności koordynacyjne oraz zmysł równowagi
  • wpływa na kształtowanie charakteru – kształtuje wiele pożądanych cech jak samodzielność, równowaga emocjonalna, odporność na stres, wytrwałość, zdyscyplinowanie
  • uczy umiejętności społecznych jak zdrowe współzawodnictwo, umiejętność rozwiązywania konfliktów, pomaga w integracji grupy poprzez próby osiągania wspólnego celu
  • rozładowuje stres, agresję, nadmierną energię
  • poprawia system immunologiczny, zmniejsza zapadalność na choroby
  • poprawia jakość snu,
  • jest „zastrzykiem energii” dzięki lepszemu dotlenieniu organizm
  • jest świetnym sposobem na spędzenia czasu razem.

 

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, każdego dnia dzieci powinny mieć wystarczająco dużo okazji do aktywności fizycznej. Z racji tego, że Dzieci przedszkolne mają ograniczoną zdolność koncentracji uwagi optymalny czas zabaw i ćwiczeń to jednorazowo około 20-30 minut. Oczywiście czas ten każdorazowo należy dostosować do chęci, możliwości i zaangażowania dziecka. Aby ćwiczenia i zabawy były dla dziecka przyjemnością i źródłem radości musi im towarzyszyć atmosfera wzajemnej życzliwości, pogody i wyrozumiałości. Dużo łatwiej o aktywność, gdy za oknem ładna pogoda. Zapraszam do obejrzenia filmiku  z pomysłami na proste zabawy ruchowe nawet przy kiepskich warunkach pogodowych. Dzieci z pewnością je pokochają.

Katarzyna Hadam

Link do filmu:

https://fb.watch/5FP7nahzBI/

Leave a Comment