Jakie są cechy rozwoju ruchowego dziecka w wieku przedszkolnym?

Rozwój ruchowy dziecka w wieku przedszkolnym cechuje przede wszystkim harmonijność w jego wszystkich sferach życia. Dziecko w tym czasie ma dużą potrzebę ruchu zwaną „głodem ruchu”. Spełnianie tej potrzeby jest możliwe dzięki różnego rodzaju zabawom ruchowym. W pierwszej fazie okresu przedszkolnego, czyli w wieku około trzech, czterech lat można obserwować wykształcanie się ruchów, które są spowodowane dużymi grupami mięśni, czyli motoryką dużą. Zaliczamy do tego obszerne ruchy, które angażują przy okazji całe ciało dziecka. Występuje także nieumiejętność łączenia kilku form ruchu – dziecko skupia swoją uwagę przede wszystkim na wykonaniu jednej, podstawowej formie ruchu. Z kolei w wieku pięciu, sześciu lat można zaobserwować widoczne zmiany w motoryczności. Są to głównie zmiany zachodzące w skokach, wspinaczce i rzutach. Dlatego też okres ten często jest nazywany „złotym wiekiem przedszkolnym” lub „okresem równowagi przedszkolnej”. Nie można również zapominać o rozwijaniu czynności manualnych, które przygotowują dziecko do przygody z pisaniem. Jednak niezależnie od wieku, warto pamiętać, że rozwój ruchowy dziecka pełni istotną rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Zabawy ruchowe to przede wszystkim rozwijanie samodzielności, zaradności, spostrzegawczości oraz nauka współpracy w środowisku rówieśniczym.

 

Magdalena Szymańska

Leave a Comment